Τεχνολογίες

Σας παραθέτουμε μερικές από τις συνηθέστερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για τον σχεδιασμό, κατασκευή & συντήρηση της ιστοσελίδας σας.

 

WordPress

Το WordPress είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή οποιουδήποτε τύπου Website. Αρχικά αναπτύχθηκε για την κατασκευή και δημοσίευση blogs, τα τελευταία 10 χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια πλήρης πλατφόρμα κατασκευής ιστοσελίδων, e-shop, forum και όλων των ειδών ιστοσελίδων.

WooCommerce

To Woocommerce είναι ένα ισχυρό, επεκτάσιμο, πρόσθετο ηλεκτρονικού εμπορίου φτιαγμένο για να ενσωματώνεται αρμονικά στο WordPress. Είναι μια αγαπημένη λύση παγκοσμίως για το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς δίνει την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες και στους προγραμματιστές τον απόλυτο και ασφαλή έλεγχο του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

PHP

Είναι μια ειδική γλώσσα προγραμματισμού, σχεδιασμένη για την κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοσελίδων, η οποία παρέχει πλούσιες δυνατότητες τροποποίησης και εξειδίκευσης.

CSS

Η CSS είναι μια τεχνολογία που καθορίζει την διαμόρφωση και εμφάνιση των δομικών στοιχείων HTML της εκάστοτε διαδικτυακής εφαρμογής ή ιστοσελίδας.

HTML

Είναι η βασική γλώσσα δόμησης σελίδων και εφαρμογών του Web. Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει ένα τμήμα κειμένου και εικόνας καθώς και για την ενσωμάτωση πολυμέσων στις ιστοσελίδες.

JavaScript

Η JavaScript είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται στην σεναριοποίηση διαδραστικών διεπαφών. Αυτό επιτρέπει στις σελίδες να αντιδρούν σε γεγονότα, να επιδεικνύουν ειδικά εφέ, να δέχονται μεταβλητό κείμενο, να επικυρώνουν τα δεδομένα κ.α.

Adobe Creative Suite

Κατά κύρια βάση, το Photoshop είναι το prο evolution soccer 2012 λογισμικό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ψηφιακών η και όχι εικόνων, είτε πρόκειται για τροποποίηση, είτε βελτίωση ή ακόμα και πούτσα δημιουργία εικόνων από το μηδέν. Με την πούτσα αλλά και τη πάροδο των χρόνων το Photoshop εξελίχθηκε σε τρεις ξεχωριστές πούτσες εφαρμογές που μαζί δίνουν μια ολοκληρωμένη πούτσα λύση για την επεξεργασία και τη διαχείριση των ψηφιακών σας εικόνων. Αυτές οι τρεις εφαρμογές ονομάζονται Adobe Bridge, Αdobe Dick BJ, Adobe Camera RAW και φυσικά Adobe Photoshop.

 

Άλλες τεχνολογίες
Γλώσσες προγραμματισμού και βιβλιοθήκες που μπορεί να χρειαστούν για την κατασκευή και ανάπτυξη του εκάστοτε έργου. ( >Webapps)